ČESKO III.

with Nekomentované

 

Český ráj, to sú pieskovcové skaly a tie najznámejšie sú Prachovské skály.

Prachovské skaly a ich okolie sú miestom s bohatou históriou. Počiatky osídlenia je možné dohľadať do staroveku – nachádzame tu doklady o pobyte ľudí z mladšej doby kamennej, na plošine, ktorá nesie názov Starý hrádok sledujeme osídlenie od doby bronzovej, kedy tu bola založená osada.

Skalné mesto z pieskovcových skál

Zo skál je vidno aj hrad Trosky a v pozadí Ještěd.

Prechádzka medzi skalnými monumentmi bola príjemným zážitkom.

Za prvého zaznamenaného turistu možno pokladať cisára rakúskeho Františka I. (1768 – 1835), ktorý podľa zachovanej povesti Prachovskej skaly navštívil a nechal sa predniesť na nosidlách skalnou tiesňavou, ktorá potom dostala názov Cisárska chodba. Malo sa tak stať pri jeho návšteve Jičína v roku 1804, kde mali prebiehať rokovania o spojeneckej zmluve s ruským cárom Alexandrom I v konflikte s Napoleonom. Súčasní historici sa k tejto informácii stavajú trochu rezervovane, názov Cisárska chodba však pretrváva.

Celkom iste sa však v roku 1879 odohrala návšteva pražského podnikateľa Vojty Náprstka s manželkou a Klubom amerických dám. Americké dámy nepochádzali z Ameriky, ako by sa dalo očakávať, ale išlo o spolok energických, moderných a emancipovaných dám, ktoré sa hlásili k americkému spôsobu života. Tejto návštevy sa zúčastnil aj básnik Jaroslav Vrchlický. Návšteva prebehla tak, že sa spolok nechal doviezť povozy k skalnému mestu a potom návštevníci pokračovali pešo. Výsledkom boli nadšené články vo vtedajšej tlači.

Od roku 1892 v Jičíne pôsobí odbočka Klubu českých turistov. Zásluhu na tom majú profesori Jičínskeho gymnázia, menovite školský rada František Lepař, ktorý sa stal aj predsedom prvého výboru. Klub českých turistov bol veľmi aktívny – už v roku 1912 zakúpil hotel v Hornom Lochove, ktorý sa stal základňou pre letné pobyty turistov v Prachovských skalách.

Začiatkom 20. storočia tiež vznikla z popudu majiteľov skál – rodiny Schlikov – tiež prvá reštaurácia v skalách. Čoskoro sa ukázalo, že je potrebné zriadiť reštauráciu väčšiu, a tak roku 1923 postavil Klub českých turistov základňu – Turistickú chatu. Tá bola v tridsiatych rokoch ešte rozšírená do dnešnej podoby. V tom čase sa tiež postavili cesty a parkoviská, Prachovské skaly tak nadobudli dnešnú podobu.

Prachovské skaly vo svetle zapadajúceho slnka

Ďalším navštíveným miestom bola Tatobitská tisícročná lipa.

Fotky z informačnej tabule

Za zastávku stálo aj romantické miesto v obci Malá Skála pri Trutnove.

Hoci sa to zdá neuveriteľné, Malá Skala existuje v dnešnej podobe až od roku 1953, kedy sa zlúčilo desať malých osád. Podľa jednej z nich sa volá skalný hrad Vranov, často nazývaný tiež Pantheon, ktorý okolo roku 1425 vyrástol na strmom pieskovcovom útese nad pravým brehom rieky Jizery.

Hrad Vranov bol založený v 15. storočí ako gotická pevnosť a vo svojej histórii vystriedal celý rad pánov – Vartemberky, Smiřické i Valdštejny. Jeden z jeho majiteľov František Zachariáš Römisch ho po roku 1802 nechal prestavať na Pantheon – pamätník slávnych vtedajšej doby. Do pieskovcového skalného masívu vstaval nielen známy letohrádok v tvare kaplnky, ale aj desiatky pomníkov a pamätných dosiek. Vranov – Pantheon sa tak stalunikátnym spojením zrúcanín stredovekého hradu s duchom európskeho romantizmu 19. storočia.

Keďže Mladá Boleslav bola blízko, navštívili sme Škoda múzeum.

Začiatky Škodovky

Model …

… a skutočnosť.

Mne sa najviac páčila Škoba Tudor

Škoda Joyster

Vedľa Joystera je Škoda Ahoj

Škoda 130 RS

A na záver aj bicykel Škoda

Zámok Hrubá Skála patrí medzi hlavné dominanty Českého raja. Zámok sa pne na skupine skalných veží, nachádzajúcich sa šesť kilometrov na juhovýchod od mesta Turnov. Skaliská, siahajúce až do výšky šesťdesiatich metrov, nájdete nad údolím riečky Libunky, ležiacej v krajine medzi hradom Trosky a hradom Valdštejn.

Trosky z Hrubej skály

V súčasnej dobe je romantický zámok Hrubá Skala štýlovým hotelom s reštauráciou.

Začiatkom štrnásteho storočia založil Hynek z Valdštejna hrad Skaly, tomu sa v neskoršej dobe začalo hovoriť Hrubá Skala, aby došlo k odlíšeniu od blízkej Malej Skaly nad Jizerou. Skalný hrad bol postavený tak, aby mohol využívať prírodné podmienky na obranu a miesto bolo vybrané veľmi dobre, aby sa vo vtedajšej dobe dostatočne ubránil. Umožňoval tiež skvelý výhľad na severnú časť od Ještědu na Kozákov a ďalej do krajiny.

Pohľad na zámok z Mariánskej vyhliadky

Na prechádzke medzi skalami

Pohľad na zámok po západe slnka

Pokračovanie nabudúce …

 


 

985total visits,1visits today

Leave a Reply